University of Minnesota
University of Minnesota
http://www.umn.edu/
612-625-5000
Spincom banner image

People


Group Pictures: 2000–present

 • Spincom group

  SPinCOM group — April 2012

  Top row from left: Nasim Yahya Soltani, Prof. Georgios B. Giannakis, Dr. Ketan Rajawat, Dr. Emiliano Dall'Anese, Morteza Mardani

  Bottom row from left: Dr. Vassilis Kekatos, Dr. Seung-Jun Kim, Yu Zhang, Dr. Pedro A. Forero

 • Spincom group

  SPiNCOM group — April 2012

  Left to right: Juan A. Bazerque, Brain Baingana, Dr. Emiliano Dall'Anese, Dr. Ketan Rajawat, Yu Zhang, Prof. Georgios B. Giannakis, Dr. Pedro A. Forero, Nasim Yahya Soltani, Hao Zhu, Morteza Mardani, Dr. Gonzalo Mateos, Nikolaos Gatsis, Dr. Vassilis Kekatos

 • Giannakis, Forero

  Prof. Georgios B. Giannakis, Dr. Pedro A. Forero

 • Giannakis, Rajawat

  Prof. Georgios B. Giannakis, Dr. Ketan Rajawat

 • text

  SPINCOM group

  First row from left: Dr. Alfonso Cano, Brian Baingana, Yu Zhang, Dr. Eric Msechu and family, Prof. Georgios B. Giannakis, Nasim Yahya Soltani, Morteza Mardani

  Second row from left: Dr. Emiliano Dall'Anese, Gonzalo Mateos, Dr. Vasillis Kekatos, Dr. Yannis Schizas, Nikos Gatsis, Dr. Seung-Jun Kim

  June 10, 2011, Minneapolis

 • test

  Yannis and Shahrokh's PhD Defenses

  Dr. Yannis Schizas, Prof. Georgios B. Giannakis, Dr. Shahrokh Farahmand

  June 6, 2011, Minneapolis

 • test

  SPINCOM group at Yannis and Shahrokh's PhD Defenses

  First row from left: Juan Andres Bazerque, Brian Baingana, Gonzalo Mateos, Morteza Mardani, Dr. Yannis Schizas, Nasim Yahya Soltani, Dr. Shahrokh Farahmand, Dr. Vasillis Kekatos, Yu Zhang, Ketan Rajawat

  Second row from left: Prof. Massoud Babaie-Zadeh, Eric Msechu, Nikos Gatsis, Bahareh Akhbari, Nitin Jain

  June 6, 2011, Minneapolis

 • test

  SPINCOM group at Alejandro's PhD defense, Dec. 1, 2006

  First row from left: Yannis Schizas, Tairan Wang

  Second row from left: Yuchen Wu, Xianghong Liu, Yingqun Yu, Gonzalo Mateos, Eric Msechu, Juan-Andres Bazerque, Dr. Alejandro Ribeiro, Prof. Georgios B. Giannakis

  December 1, 2006, Minneapolis

 • test

  SPINCOM group May 2006

  First row from left: Tairan Wang, Dr. Fadel Digham, Antonio G. Marques, Prof. Georgios B. Giannakis

  Second row from left: Alejandro Ribeiro, Dr. Xin Wang, Shahrokh Farahmand, Dr. Xiliang Luo, Eric Msechu, Yannis Schizas

  May 2006, Minneapolis

 • test

  SPINCOM group June 2002

  From left: Qingwen Liu, Yingqun Yu, Yan Xin, Prof. Zhengdao Wang, Pengfei Xia, Dr. Xiaodong Cai, Yngvar Larsen, Xiaoli Ma, Prof. Georgios B. Giannakis, Liuqing Yang, Dr. Geert Leus, Renqiu Wang, Bing Lu, Dr. Shengli Zhou, Wanlun Zhaog

  June 18, 2002, Minneapolis

 • Spincom, June 18, 2002

  SPINCOM group June 2002

  First row from left: Bing Lu, Liuqing Yang, Renqiu Wang, Prof. Georgios B. Giannakis, Prof. Zhengdao Wang, Xiaoli Ma

  Second row from left: Yan Xin, Qingwen Liu, Dr. Shengli Zhou, Dr. Geert Leus, Yngvar Larsen, Dr. Xiaodong Cai, Pengfei Xia, Yingqun Yu, Wanlun Zhao

  June 18, 2002, Minneapolis

 • Professor and the dozen

  The Professor and the Dozen

  Starting from the girl, clockwise:

  Xiaoli Ma, Nachiket Bapat, Pengfei Xia, Cihan Tepedelenlioglu, Georgios B. Giannakis, Zhiqiang Liu, Mohamed Oussama Damen, Paul Anghel, Shengli Zhou, Shuichi Ohno, Anastasios Stamoulis, Yan Xin, Zhengdao Wang

 • SPINCOM group
 • Spincom
 • Spincom
< test test test test test >